Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Psychotherapy

Children - Adolescents - Adults

Learn more >

Ατομική και Ομαδική ψυχοθεραπεία ενηλίκων

You can’t stop the waves,
but you can learn to surf
-Jon Kabat-Zinn

Διαδικτυακή Ψυχοθεραπεία

If you change nothing…

…nothing will change!

Κατάθλιψη - Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

The only way Out is Trough
-Fritz Perls

Stella Fountoulaki

Psychologist – Psychotherapist

Psychologist – Psychotherapist Stella Fountoulaki graduated from Athens College. She holds a BA in Psychology from Aristotle University of Thessaloniki and a postgraduate degree (MSc) in School and Develpmental Psychology from the same university.

She has specialized in Cognitive Behavioral Psychotherapy at the Hellenic Association of Behavioral Research which is accredited by the European Association of Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT).

Furthermore, she has attended specialist seminars on Family Therapy, Parent Counseling and Eating Disorders.

She is licensed to practice psychology as a specialist in School/Educational Psychology (Ref. No.: 359).

Her professional experience includes psychotherapeutic work with children, adolescents and adults, with parents and teachers, in groups and individually.

Provided Services

We provide clinical evaluation and treatment of all psychiatric disorders as well as help and assistance to relationship problems and crisis management in groups or individually.

Individual and Group Adult Psychotherapy

Individual and Group Child and Adolescent Psychotherapy

Parental Counseling

Teachers Counseling

Online psychotherapy